Lista prvih 5 slobodnih termina
Datum ažuriranja: 03.10.2023 06:01
 
Prvi pregled interniste
Kontrolni pregled interniste
Prvi pregled kardiologa
Kontrolni pregled kardiologa
Prvi pregled pulmologa
Kontrolni pregled pulmologa
Prvi pregled gastroenterologa
Kontrolni pregled gastroenterologa
Prvi pregled nefrologa
Kontrolni pregled nefrologa
Prvi pregled hematologa
Kontrolni pregled hematologa
Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa
Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa
Prvi pregled endokrinologa
Kontrolni pregled endokrinologa
Prvi pregled onkologa (Interna medicina)
Kontrolni pregled onkologa (Interna medicina)
Prvi pregled pedijatrijskog dermatologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog dermatologa
Prvi pregled fizijatra
Kontrolni pregled fizijatra
Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
Prvi pregled neurologa
Kontrolni pregled neurologa
Prvi pregled psihijatra
Kontrolni pregled psihijatra
Prvi pregled dječjeg psihijatra
Kontrolni pregled dječjeg psihijatra
Prvi pregled pedijatra
Kontrolni pregled pedijatra
Prvi pregled pedijatrijskog neurologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog neurologa
Prvi pregled pedijatrijskog nefrologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog nefrologa
Prvi pregled pedijatrijskog pulmologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog pulmologa
Prvi pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Prvi pregled kirurga
Kontrolni pregled kirurga
Prvi pregled traumatologa
Kontrolni pregled traumatologa
Prvi pregled torakalnog kirurga
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
Prvi pregled abdominalnog kirurga
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
Prvi pregled estetskog kirurga
Kontrolni pregled estetskog kirurga
Prvi pregled vaskularnog kirurga
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
Prvi pregled neurokirurga
Kontrolni pregled neurokirurga
Prvi pregled urologa
Kontrolni pregled urologa
Prvi pregled ortopeda
Kontrolni pregled ortopeda
Ugradnja totalne endoproteze kuka
Ugradnja parcijalne endoproteze kuka
Zamjena ugrađene endoproteze kuka
Ugradnja totalne endoproteze koljena
Ugradnja djelomične endoproteze koljena
Prvi pregled otorinolaringologa
Kontrolni pregled otorinolaringologa
Prvi pregled audiologa
Kontrolni pregled audiologa
Prvi pregled oftalmologa
Kontrolni pregled oftalmologa
Katarakta - operacija
Prvi pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Kontrolni pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Prvi pregled onkološkog ginekologa
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
Prvi pregled uroginekologa
Kontrolni pregled uroginekologa
Prvi pregled anesteziologa
Kontrolni pregled anesteziologa
CT mozga
MR cervikalne kralježnice
MR torakalne kralježnice
MR lumbosakralne kralježnice
Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
Prvi pregled algologa
Kontrolni pregled algologa
Prvi pregled androloga
Kontrolni pregled androloga
Prvi pregled dijabetologa
Kontrolni pregled dijabetologa
Prvi pregled općeg ginekologa
Kontrolni pregled općeg ginekologa
Prvi pregled specijalista opstetricije
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
Prvi pregled infektologa
Kontrolni pregled infektologa
Prvi pregled dermatološkog onkologa
Kontrolni pregled dermatološkog onkologa
Prvi pregled dermatologa
Kontrolni pregled dermatologa
Prvi pregled venerologa
Kontrolni pregled venerologa
Prvi pregled kliničkog farmakologa
Kontrolni pregled kliničkog farmakologa
RTG srca i pluća
RTG kostiju u dvije projekcije
Mamografija
Spirometrija
EKG
UZV abdomena
UZV dojke
UZV vrata
UZV srca
Gastroskopija
Kolonoskopija
Holter EKG
UZV color doppler karotida
Artroskopija koljena
MR mozga
MR piramida temporalne kosti
MR orbita
MR paranazalnih sinusa
MR kostiju glave
MR prsnoga koša
MR dojke
MR abdomena
MR organa gornjeg abdomena
MR jetre
MR kolangiopankreatografija
MR kolonografija s enteroklizom
MR bubrega
MR nadbubrežne žlijezde
MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova
MR zdjelice
MR organa zdjelice
MR prostate
MR mekih tkiva
MR gornjih ekstremiteta
MR donjih ekstremiteta
MR stopala ili šake
MR jednog velikog zgloba
MR angiografija spinalnog kanala
Laparoskopska kolecistektomija
Operacija ingvinalne hernije
Tonzilektomija
TURP - Transuretralna resekcija prostate
UZV dječjeg kuka
EMG - Elektromiografija
EMNG - Elektromioneurografija
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka
Ergometrija
EEG - Elektroencefalografija
FENO test - frakcija izdahnutog NO
UZV testisa
Prvi pregled logopeda
Kontrolni pregled logopeda
Pedijatrijska EEG - Elektroencefalografija
Hormoni štitnjače (T3, T4, TSH)
UZV štitnjače
Denzitometrija
Dermatoskopija
Prvi pregled glaukomatologa
Kontrolni pregled glaukomatologa
Mali oftalmokirurški zahvat
Prvi pregled neurologa za glavobolje
Kontrolni pregled neurologa za glavobolje
Prvi pregled kardiologa za srčane aritmije
Kontrolni pregled kardiologa za srčane aritmije
Prvi pregled kardiologa za hipertenziju
Kontrolni pregled kardiologa za hipertenziju
Bronhoskopija
Traheoskopija
Prvi pregled za kontaktne leće
Kontrolni pregled za kontaktne leće
Prvi pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Kontrolni pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Prvi pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
MR hipofize
UZV abdomena za djecu
EKG za djecu
RTG baze lubanje
RTG cervikotorakalnog prijelaza
RTG cervikalne kralježnice
RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno
RTG lumbosakralne kralježnice
RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno
RTG gležnja
RTG hemitoraksa
RTG ključne kosti
RTG koljena
RTG kostiju lica
RTG kraniograma
RTG kraniograma - Towne
RTG kuka
RTG lakta
RTG mandibule
RTG mekih tkiva vrata
RTG nadlaktice
RTG natkoljenice
RTG nosnih kostiju
RTG orbite
RTG patele
RTG petne kosti
RTG podlaktice
RTG procjena koštane dobi - šaka
RTG prsta ruke
RTG ramena
RTG ručnog zgloba
RTG sakruma i kokcigisa
RTG sakroilijakalnih zglobova
RTG skafoidne kosti
RTG skalpule
RTG sternuma
RTG stopala
RTG šake
RTG temporalnih kostiju
RTG temporomandibularnih zglobova
RTG torakalne kralježnice
RTG turskog sedla
RTG urotrakta
RTG zdjelice
RTG zigomatičnih kostiju
Intravitrealna injekcija
Biometrija
Test na dvoslike
Laserska fotokoagulacija retine - jedno oko
OCT (optička koherentna tomografija)
Operacija strabizma
Ortoptičko-pleoptičke vježbe
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
Srednje zahtjevan oftalmokirurški zahvat u lokalnoj anesteziji
Trepanotrabekulektomija (operacija glaukoma)
UZV očne jabučice i orbite
VEP (vidni evocirani potencijali)
YAG laserska iridotomija - jedno oko
YAG laserska kapsulotomija - jedno oko
Biopsija kože
Ekscizija kožne lezije
Elektrokoagulacija kožne lezije
Krioterapija kožne lezije
Fototerapija kožnih bolesti
Epikutani alergotest
Prick-test (alergologija)
Previjanje rane - flebologija
Mikološka pretraga kože
Parazitološka pretraga kože
Rektoskopija
Reparacija umbilikalne hernije
UZV pazuha
UZV slinovnica
Artroskopija kuka
Artroskopija ramena
Artroskopija ručnog zgloba
Artroskopija gležnja
Operacije ligamenata zgloba koljena
Operacije natkoljenice
Operacije potkoljenice
Operacije zgloba gležnja i stopala
Operacije zgloba ramena i nadlaktice
Operacije zgloba lakta
Operacije šake i podlaktice
EEG - nakon neprospavane noći za djecu
UZV mozga za djecu
EEG poligrafija za djecu
UZV mokraćnog sustava za djecu
Ergometrija za djecu
Prvi pregled psihologa za djecu
Kontrolni pregled psihologa za djecu
Psihoterapija za djecu
Logopedska terapija za djecu
Alergotest na standardne inhalatorne alergene za djecu
Alergotest na alimentarne alergene za djecu
Spirometrija za djecu
Ergospirometrija za djecu
FENO test - frakcija izdahnutog NO za djecu
Psihijatar - pregled i savjetovanje
Psihijatar - individualna psihoterapija
Psihoterapija u grupi
Psiholog - savjetovanje
Psiholog - složena individualna obrada
Prvi pregled za bolesti metabolizma - poremećaj lipida
Kontrolni pregled za bolesti metabolizma - poremećaj lipida
CT abdomena
CT abdomena i zdjelice
CT angiografija abdominalne aorte
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
CT angiografija donjih ekstremiteta
CT angiografija glave i/ili vrata
CT angiografija gornjih ekstremiteta
CT aorte
CT aortografija ili kavografija
CT cervikalne kralježnice
CT cistografija
CT gležnja
CT koljena
CT kostiju glave
CT kostiju lica
CT lakta
CT lumbosakralne kralježnice
CT mekih tkiva vrata
CT nadlaktice
CT natkoljenice
CT orbita
CT paranazalnih sinusa
CT perfuzija
CT piramida
CT podlaktice
CT potkoljenice
CT prsnog koša
CT pulmonalna angiografija
CT ramenog zgloba
CT ručnog zgloba
CT srednjeg uha i temporalne kosti
CT stopala
CT šake
CT torakalne kralježnice
CT toraksa i abdomena
CT toraksa, abdomena i zdjelice
CT urografija
CT zdjelice
CT pasaža
CT biligrafija
CT fistulografija
CT angiografija prsnog koša
CT angiografija abdomena
Abdominalna kirurgija - elektivni zahvati
Opća kirurgija - nemaligne bolesti
Opća kirurgija - elektivni zahvati
Skijaskopija
Prvi pregled onkologa - dojka
Kontrolni pregled onkologa - dojka
Prvi pregled onkologa - urogenitalno sijelo
Kontrolni pregled onkologa - urogenitalno sijelo
Prvi pregled onkologa - ginekološko sijelo
Kontrolni pregled onkologa - ginekološko sijelo
Prvi pregled onkologa - živčani sustav
Kontrolni pregled onkologa - živčani sustav
Prvi pregled onkologa - gastrointestinalno sijelo
Kontrolni pregled onkologa - gastrointestinalno sijelo
Prvi pregled onkologa - intratorakalno sijelo
Kontrolni pregled onkologa - intratorakalno sijelo
Prvi pregled onkologa - glava i vrat
Kontrolni pregled onkologa - glava i vrat
Prvi pregled onkologa - ostala sijela i rijetki tumori
Kontrolni pregled onkologa - ostala sijela i rijetki tumori
Hospitalna kemoterapija
Ambulantna kemoterapija
UZV lokomotornog sustava
RTG cijele kralježnice
RTG cervikalne i lumbo sakralne kralježnice
RTG piramida po Stenversu
UZV color doppler arterija i vena
Jednostavno ispitivanje sluha - djeca
Jednostavno ispitivanje sluha - odrasli
Funkcionalna dijagnostika slušanja
Provjera funkcionalnosti slušnog pomagala
ORL endoskopija
Nistagmografija
Logopedska terapija - odrasli
EEG - nakon neprospavane noći - odrasli
EEG - nakon parcijalne deprivacije spavanja
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
Psiholog - rehabilitacija kognitivnih funkcija
UZV površnih mekih tkiva
Citološka punkcija tvorbe mekog tkiva
Prilagodba slušnog pomagala
Kontrola pacemakera
Mali otorinolaringološki zahvat
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u lokalnoj anesteziji
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u općoj anesteziji
Uroflow
Promjena urinskog katetera
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Interna medicina - konzultacija bez pacijenta
Infektologija - konzultacija bez pacijenta
Dermatologija i venerologija - konzultacija bez pacijenta
Fizikalna medicina i rehabilitacija - konzultacija bez pacijenta
Neurologija - konzultacija bez pacijenta
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrija - konzultacija bez pacijenta
Opća kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Neurokirurgija - konzultacija bez pacijenta
Urologija - konzultacija bez pacijenta
Ortopedija - konzultacija bez pacijenta
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta
Ginekologija i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
Anesteziologija - konzultacija bez pacijenta
Radiologija - konzultacija bez pacijenta
Nuklearna medicina - konzultacija bez pacijenta
Transfuzijska medicina - konzultacija bez pacijenta
Klinička citologija - konzultacija bez pacijenta
MR mozga s angiografijom mozga
MR mozga sa spektroskopijom
MR mozga s TOF angiografijom
CT zgloba kuka
Dnevna bolnica - endokrinologija
Dnevna bolnica - hematologija
Dnevna bolnica - infektologija
Dnevna bolnica - internistička
Dnevna bolnica - internistička onkologija
Dnevna bolnica - kirurgija
Dnevna bolnica - nefrologija
Dnevna bolnica - neurologija
Dnevna bolnica - oftalmologija
Dnevna bolnica - ORL
Dnevna bolnica - pedijatrija
Dnevna bolnica - psihijatrija
Dnevna bolnica - urologija
Akupunktura
MR koljena
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
Pulmologija - konzultacija bez pacijenta
Internistička onkologija - konzultacija bez pacijenta
Ambulanta za bol - konzultacija bez pacijenta
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Alergologija i klinička imunologija - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrijska dermatologija - konzultacija bez pacijenta
Dermatološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Psihoterapija - konzultacija bez pacijenta
Forenzička psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Dječja i adolescentna psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Alkoholizam i druge ovisnosti - konzultacija bez pacijenta
Biologijska psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Psihoonkološka ambulanta - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrijska neurologija - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrijska nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrijska pulmologija - konzultacija bez pacijenta
Pedijatrijska neonatologija - konzultacija bez pacijenta
Traumatologija - kirurška - konzultacija bez pacijenta
Torakalna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Plastična kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Andrologija - konzultacija bez pacijenta
Urološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
Traumatologija - ortopedska - konzultacija bez pacijenta
Audiologija - konzultacija bez pacijenta
Prednji segment oka - konzultacija bez pacijenta
Stražnji segment oka - konzultacija bez pacijenta
Kirurgija vjeđa i orbite - konzultacija bez pacijenta
Dječja oftalmologija i strabologija - konzultacija bez pacijenta
Glaukomatologija - konzultacija bez pacijenta
Fetalna medicina i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
Humana reprodukcija - konzultacija bez pacijenta
Ginekološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
Uroginekologija - konzultacija bez pacijenta
Klinička farmakologija - konzultacija bez pacijenta
Logopedija - konzultacija bez pacijenta
Patohistološka dijagnostika - konzultacija bez pacijenta
Uzimanje uzoraka – mikrobiologija
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
Uzimanje uzoraka – transfuziologija
Prvi pregled transfuziologa
Kontrolni pregled transfuziologa
Citološka analiza urina
Spermiogram
 
Prvi pregled interniste
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 16.10.2023 14:0016.10.2023 14:2017.10.2023 13:4017.10.2023 14:0017.10.2023 14:20
povratak
 
Kontrolni pregled interniste
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 16.10.2023 14:0016.10.2023 14:2017.10.2023 13:4017.10.2023 14:0017.10.2023 14:20
povratak
 
Prvi pregled kardiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.05.2024 14:0006.05.2024 14:0007.05.2024 14:0009.05.2024 13:4010.05.2024 14:00
povratak
 
Kontrolni pregled kardiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.05.2024 14:0006.05.2024 14:0007.05.2024 14:0009.05.2024 13:4010.05.2024 14:00
povratak
 
Prvi pregled pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.11.2023 09:2027.11.2023 12:2027.12.2023 08:2005.01.2024 12:4005.01.2024 13:00
povratak
 
Kontrolni pregled pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.11.2023 09:2027.11.2023 12:2027.12.2023 08:2005.01.2024 12:4005.01.2024 13:00
povratak
 
Prvi pregled gastroenterologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.04.2024 08:4030.04.2024 13:0002.05.2024 13:0006.05.2024 08:4007.05.2024 13:00
povratak
 
Kontrolni pregled gastroenterologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.04.2024 08:4030.04.2024 13:0002.05.2024 13:0006.05.2024 08:4007.05.2024 13:00
povratak
 
Prvi pregled nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.11.2023 12:0027.02.2024 09:2027.02.2024 09:4027.02.2024 10:0027.02.2024 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.11.2023 12:0027.02.2024 09:2027.02.2024 09:4027.02.2024 10:0027.02.2024 10:20
povratak
 
Prvi pregled hematologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.03.2024 12:4005.03.2024 12:0005.03.2024 12:2005.03.2024 12:4006.03.2024 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled hematologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.03.2024 12:4005.03.2024 12:0005.03.2024 12:2005.03.2024 12:4006.03.2024 12:00
povratak
 
Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.05.2025 09:0015.05.2025 09:0020.05.2025 09:0022.05.2025 09:0027.05.2025 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.12.2024 11:3031.12.2024 11:3002.01.2025 11:3007.01.2025 11:3009.01.2025 11:30
povratak
 
Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.05.2025 09:0015.05.2025 09:0020.05.2025 09:0022.05.2025 09:0027.05.2025 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.12.2024 11:3031.12.2024 11:3002.01.2025 11:3007.01.2025 11:3009.01.2025 11:30
povratak
 
Prvi pregled endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.10.2023 14:0026.10.2023 13:4026.10.2023 14:0027.10.2023 13:2027.10.2023 13:40
povratak
 
Kontrolni pregled endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.10.2023 14:0026.10.2023 13:4026.10.2023 14:0027.10.2023 13:2027.10.2023 13:40
povratak
 
Prvi pregled onkologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.12.2023 09:3020.12.2023 10:0020.12.2023 10:3020.12.2023 12:0020.12.2023 12:30
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.12.2023 09:3020.12.2023 10:0020.12.2023 10:3020.12.2023 12:0020.12.2023 12:30
povratak
 
Prvi pregled fizijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.12.2024 11:4002.01.2025 08:4002.01.2025 09:0002.01.2025 09:2002.01.2025 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled fizijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.12.2024 11:4002.01.2025 08:4002.01.2025 09:0002.01.2025 09:2002.01.2025 09:40
povratak
 
Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 14:0019.06.2024 14:3019.06.2024 15:0021.06.2024 09:0025.06.2024 08:30
povratak
 
Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 14:0019.06.2024 14:3019.06.2024 15:0025.06.2024 08:3025.06.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.11.2023 10:2014.11.2023 10:4014.11.2023 11:0014.11.2023 11:2021.11.2023 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.11.2023 10:2014.11.2023 10:4014.11.2023 11:0014.11.2023 11:2021.11.2023 10:20
povratak
 
Prvi pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.12.2023 09:0028.12.2023 09:0029.12.2023 09:0002.01.2024 09:0003.01.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.11.2023 12:4009.11.2023 12:3014.11.2023 12:0014.11.2023 12:2014.11.2023 12:40
povratak
 
Prvi pregled dječjeg psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.10.2023 10:3031.10.2023 10:0031.10.2023 10:3007.11.2023 10:0007.11.2023 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled dječjeg psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 10:3009.10.2023 11:0009.10.2023 11:3011.10.2023 10:3016.10.2023 10:00
povratak
 
Prvi pregled pedijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 09:2005.10.2023 09:4005.10.2023 10:0005.10.2023 10:2005.10.2023 10:40
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 11:4005.10.2023 12:0005.10.2023 12:2005.10.2023 12:4005.10.2023 13:00
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.12.2023 13:0007.12.2023 13:3021.12.2023 09:0021.12.2023 09:3021.12.2023 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.12.2023 13:0007.12.2023 13:3021.12.2023 09:0021.12.2023 09:3021.12.2023 10:30
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.11.2023 12:4029.11.2023 12:4006.12.2023 12:4013.12.2023 12:4020.12.2023 12:40
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.11.2023 13:4029.11.2023 14:0006.12.2023 13:4006.12.2023 14:0013.12.2023 14:00
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.01.2024 11:4515.01.2024 09:3015.01.2024 10:0015.01.2024 11:3015.01.2024 11:45
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.01.2024 12:1505.01.2024 12:3005.01.2024 12:4505.01.2024 13:1505.01.2024 13:30
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.01.2024 11:4515.01.2024 09:3015.01.2024 10:0015.01.2024 11:3015.01.2024 11:45
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.01.2024 12:1505.01.2024 12:3005.01.2024 12:4505.01.2024 13:1505.01.2024 13:30
povratak
 
Prvi pregled kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.10.2023 09:1531.10.2023 08:1502.11.2023 10:3006.11.2023 14:3006.11.2023 14:45
povratak
 
Kontrolni pregled kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 13:1505.10.2023 13:3010.10.2023 13:0010.10.2023 13:1510.10.2023 13:45
povratak
 
Prvi pregled traumatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.10.2023 09:0017.10.2023 09:1517.10.2023 09:3017.10.2023 09:4517.10.2023 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled traumatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.10.2023 09:0017.10.2023 09:1517.10.2023 09:3017.10.2023 09:4517.10.2023 10:00
povratak
 
Prvi pregled torakalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 09:3028.11.2023 10:3005.12.2023 10:3013.12.2023 10:3019.12.2023 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.10.2023 12:4531.10.2023 12:4514.11.2023 12:4529.11.2023 13:4519.12.2023 13:15
povratak
 
Prvi pregled abdominalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.01.2024 12:3008.01.2024 16:0008.01.2024 16:1508.01.2024 16:3008.01.2024 16:45
povratak
 
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 18:1509.10.2023 18:3009.10.2023 18:4512.10.2023 13:4512.10.2023 14:00
povratak
 
Prvi pregled estetskog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 09:1511.10.2023 08:3011.10.2023 08:4511.10.2023 09:0011.10.2023 09:15
povratak
 
Kontrolni pregled estetskog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 13:1505.10.2023 13:3006.10.2023 12:1506.10.2023 12:3006.10.2023 12:45
povratak
 
Prvi pregled vaskularnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 09:3028.11.2023 10:3005.12.2023 10:3013.12.2023 10:3019.12.2023 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.10.2023 12:4531.10.2023 12:4514.11.2023 12:4529.11.2023 13:4519.12.2023 13:15
povratak
 
Prvi pregled neurokirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.05.2024 10:1509.05.2024 10:3014.05.2024 08:3014.05.2024 08:4514.05.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled neurokirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.10.2023 13:4531.10.2023 14:0007.11.2023 13:0007.11.2023 13:3007.11.2023 13:45
povratak
 
Prvi pregled urologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.02.2024 11:4516.02.2024 11:4523.02.2024 09:4523.02.2024 10:0023.02.2024 10:15
povratak
 
Kontrolni pregled urologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.01.2024 13:1526.01.2024 13:3026.01.2024 13:4516.02.2024 12:4516.02.2024 13:00
povratak
 
Prvi pregled ortopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.03.2024 10:3025.03.2024 08:3025.03.2024 08:4525.03.2024 09:0025.03.2024 09:15
povratak
 
Kontrolni pregled ortopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.03.2024 13:0018.03.2024 12:4518.03.2024 13:0018.03.2024 13:1520.03.2024 12:15
povratak
 
Ugradnja totalne endoproteze kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Ugradnja parcijalne endoproteze kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Zamjena ugrađene endoproteze kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Ugradnja totalne endoproteze koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Ugradnja djelomične endoproteze koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Prvi pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.05.2024 08:4521.05.2024 09:0021.05.2024 09:1521.05.2024 09:3021.05.2024 09:45
povratak
 
Kontrolni pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 28.11.2023 12:4528.11.2023 13:4529.11.2023 13:3029.11.2023 13:4530.11.2023 15:30
povratak
 
Prvi pregled audiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.07.2024 11:0030.07.2024 12:0030.07.2024 12:3030.07.2024 13:0030.07.2024 13:30
povratak
 
Kontrolni pregled audiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.07.2024 11:0030.07.2024 12:0030.07.2024 12:3030.07.2024 13:0030.07.2024 13:30
povratak
 
Prvi pregled oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 09:0021.02.2025 09:2021.02.2025 09:4021.02.2025 10:0021.02.2025 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 12:4024.02.2025 11:4024.02.2025 12:0024.02.2025 12:2024.02.2025 12:40
povratak
 
Katarakta - operacija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:4029.12.2023 08:0029.12.2023 08:1029.12.2023 08:2029.12.2023 08:30
povratak
 
Prvi pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:3003.10.2023 09:4503.10.2023 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 11:0003.10.2023 11:1503.10.2023 14:3003.10.2023 14:4505.10.2023 11:00
povratak
 
Prvi pregled onkološkog ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 09:0009.10.2023 09:1509.10.2023 09:3009.10.2023 09:4512.10.2023 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 14:3005.10.2023 14:4505.10.2023 15:3005.10.2023 15:4505.10.2023 16:00
povratak
 
Prvi pregled uroginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 09:1506.10.2023 09:3011.10.2023 09:0011.10.2023 09:1511.10.2023 09:30
povratak
 
Kontrolni pregled uroginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 11:0006.10.2023 11:1506.10.2023 13:1506.10.2023 13:3006.10.2023 13:45
povratak
 
Prvi pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 13:1503.11.2023 13:4506.11.2023 10:1506.11.2023 12:1506.11.2023 13:15
povratak
 
Kontrolni pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 13:1503.11.2023 13:4506.11.2023 10:1506.11.2023 12:1506.11.2023 13:15
povratak
 
CT mozga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
MR cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 10:4031.10.2023 08:4031.10.2023 09:0031.10.2023 09:2031.10.2023 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 10:4031.10.2023 08:4031.10.2023 09:0031.10.2023 09:2031.10.2023 09:40
povratak
 
Prvi pregled algologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 08:3005.10.2023 09:0005.10.2023 09:3005.10.2023 10:0005.10.2023 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled algologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 08:3005.10.2023 09:0005.10.2023 09:3005.10.2023 10:0005.10.2023 10:30
povratak
 
Prvi pregled androloga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.02.2024 09:3011.03.2024 09:3008.04.2024 09:3029.04.2024 09:3006.05.2024 09:30
povratak
 
Kontrolni pregled androloga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.02.2024 09:3011.03.2024 09:3008.04.2024 09:3029.04.2024 09:3006.05.2024 09:30
povratak
 
Prvi pregled dijabetologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.01.2024 12:4005.01.2024 12:4009.01.2024 12:4012.01.2024 12:4016.01.2024 12:40
povratak
 
Kontrolni pregled dijabetologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.02.2024 11:4007.02.2024 12:0007.02.2024 12:2007.02.2024 12:4007.02.2024 13:00
povratak
 
Prvi pregled općeg ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 09:0005.10.2023 09:1505.10.2023 09:3005.10.2023 09:4505.10.2023 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled općeg ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 11:0005.10.2023 11:1505.10.2023 11:3005.10.2023 11:4505.10.2023 12:00
povratak
 
Prvi pregled specijalista opstetricije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 10:1509.10.2023 09:4509.10.2023 10:0012.10.2023 12:0012.10.2023 12:15
povratak
 
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 13:4505.10.2023 14:0005.10.2023 14:1505.10.2023 14:3005.10.2023 14:45
povratak
 
Prvi pregled infektologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:2003.10.2023 08:4003.10.2023 09:0003.10.2023 09:2003.10.2023 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled infektologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 10:0003.10.2023 10:2003.10.2023 10:4003.10.2023 11:0003.10.2023 11:20
povratak
 
Prvi pregled dermatološkog onkologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2024 09:0010.01.2024 09:2010.01.2024 09:4010.01.2024 10:0010.01.2024 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled dermatološkog onkologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2024 09:0010.01.2024 09:2010.01.2024 09:4010.01.2024 10:0010.01.2024 10:20
povratak
 
Prvi pregled dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.11.2023 13:0004.12.2023 13:0011.12.2023 13:0011.12.2023 13:0018.12.2023 13:00
povratak
 
Kontrolni pregled dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.12.2023 13:0018.12.2023 15:4018.12.2023 17:0002.01.2024 13:4008.01.2024 13:00
povratak
 
Prvi pregled venerologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.01.2024 13:4009.01.2024 13:2016.01.2024 13:2016.01.2024 13:4022.01.2024 15:40
povratak
 
Kontrolni pregled venerologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.01.2024 13:4009.01.2024 13:2016.01.2024 13:2016.01.2024 13:4022.01.2024 15:40
povratak
 
Prvi pregled kliničkog farmakologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 09:0011.10.2023 09:3011.10.2023 10:0011.10.2023 10:3018.10.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled kliničkog farmakologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 10:0011.10.2023 10:3018.10.2023 10:0018.10.2023 10:3025.10.2023 10:00
povratak
 
RTG srca i pluća
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 10:0003.10.2023 10:0503.10.2023 10:1003.10.2023 15:3003.10.2023 15:35
povratak
 
RTG kostiju u dvije projekcije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
Mamografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 15:2012.10.2023 07:4012.10.2023 08:4012.10.2023 09:0012.10.2023 09:20
povratak
 
Spirometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 14:0024.10.2023 09:0030.10.2023 09:3002.11.2023 09:3006.11.2023 09:30
povratak
 
EKG
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:4003.10.2023 08:5003.10.2023 09:0003.10.2023 09:1003.10.2023 09:20
povratak
 
UZV abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 15.01.2025 08:0015.01.2025 08:2015.01.2025 08:4015.01.2025 09:0015.01.2025 09:20
povratak
 
UZV dojke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.03.2024 14:3008.04.2024 18:0009.05.2024 11:3016.05.2024 11:3023.05.2024 11:30
povratak
 
UZV vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.03.2024 09:0018.03.2024 08:0018.03.2024 08:3018.03.2024 09:0025.03.2024 08:30
povratak
 
UZV srca
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.09.2024 12:3005.09.2024 12:3005.09.2024 13:0005.09.2024 13:0006.09.2024 12:30
povratak
 
Gastroskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 12:0006.10.2023 12:0009.10.2023 11:0009.10.2023 11:0009.10.2023 11:30
povratak
 
Kolonoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.03.2024 10:0007.03.2024 11:0008.03.2024 10:0008.03.2024 11:0011.03.2024 10:00
povratak
 
Holter EKG
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.05.2024 10:3002.05.2024 11:3007.05.2024 11:3008.05.2024 10:3008.05.2024 11:30
povratak
 
UZV color doppler karotida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.12.2023 08:0020.12.2023 08:0020.12.2023 08:3020.12.2023 08:3020.12.2023 09:00
povratak
 
Artroskopija koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
MR mozga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR piramida temporalne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR orbita
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR paranazalnih sinusa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR kostiju glave
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0023.10.2023 07:0026.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:00
povratak
 
MR prsnoga koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR dojke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 19:0005.10.2023 19:5012.10.2023 19:0012.10.2023 19:5019.10.2023 18:30
povratak
 
MR abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1024.10.2023 13:1031.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:10
povratak
 
MR organa gornjeg abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR jetre
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR kolangiopankreatografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR kolonografija s enteroklizom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR bubrega
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR nadbubrežne žlijezde
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR organa zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR prostate
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.10.2023 13:1031.10.2023 13:1003.11.2023 13:1007.11.2023 13:1010.11.2023 13:10
povratak
 
MR mekih tkiva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5013.12.2023 10:1027.12.2023 11:3003.01.2024 11:3008.01.2024 19:30
povratak
 
MR gornjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5004.12.2023 19:5013.12.2023 10:1013.12.2023 10:1027.12.2023 11:30
povratak
 
MR donjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5004.12.2023 19:5013.12.2023 10:1013.12.2023 10:1027.12.2023 11:30
povratak
 
MR stopala ili šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5004.12.2023 19:5013.12.2023 10:1013.12.2023 10:1027.12.2023 11:30
povratak
 
MR jednog velikog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5004.12.2023 19:5004.12.2023 19:5004.12.2023 19:5004.12.2023 19:50
povratak
 
MR angiografija spinalnog kanala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
Laparoskopska kolecistektomija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:1005.10.2023 12:1019.10.2023 12:0024.11.2023 12:1001.12.2023 12:00
povratak
 
Operacija ingvinalne hernije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:1005.10.2023 12:1019.10.2023 12:0024.11.2023 12:1001.12.2023 12:00
povratak
 
Tonzilektomija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 11:0018.10.2023 11:4525.10.2023 11:4531.10.2023 11:4520.11.2023 11:30
povratak
 
TURP - Transuretralna resekcija prostate
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 10:0003.10.2023 10:3003.10.2023 11:0003.10.2023 11:3003.10.2023 12:00
povratak
 
UZV dječjeg kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.10.2023 13:2026.10.2023 13:3026.10.2023 13:4026.10.2023 13:5026.10.2023 14:00
povratak
 
EMG - Elektromiografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.03.2024 14:0013.03.2024 14:0013.03.2024 14:3013.03.2024 14:3014.03.2024 13:30
povratak
 
EMNG - Elektromioneurografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.01.2024 11:3012.01.2024 12:0012.01.2024 12:3012.01.2024 13:0015.01.2024 11:30
povratak
 
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 15:0013.12.2023 14:0013.12.2023 14:3015.12.2023 14:0015.12.2023 14:30
povratak
 
Ergometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 12:3030.10.2023 12:0031.10.2023 11:3002.11.2023 12:0003.11.2023 12:00
povratak
 
EEG - Elektroencefalografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 11:3005.10.2023 12:0005.10.2023 13:0005.10.2023 13:3005.10.2023 14:00
povratak
 
FENO test - frakcija izdahnutog NO
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.11.2023 13:0009.11.2023 13:3010.11.2023 13:3013.11.2023 13:3015.11.2023 13:30
povratak
 
UZV testisa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.06.2024 11:3004.06.2024 12:0011.06.2024 08:0011.06.2024 08:3011.06.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled logopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 28.11.2023 10:3029.11.2023 10:3029.11.2023 12:0029.11.2023 12:0029.11.2023 13:00
povratak
 
Kontrolni pregled logopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 12:4525.10.2023 12:3015.11.2023 13:3020.11.2023 13:3028.11.2023 10:30
povratak
 
Pedijatrijska EEG - Elektroencefalografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.10.2023 09:0023.10.2023 09:0027.10.2023 08:0027.10.2023 09:0030.10.2023 08:00
povratak
 
Hormoni štitnjače (T3, T4, TSH)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.10.2023 09:0612.10.2023 09:0812.10.2023 09:1012.10.2023 09:1212.10.2023 09:14
povratak
 
UZV štitnjače
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.08.2024 12:4006.08.2024 12:4006.08.2024 13:0006.08.2024 13:0007.08.2024 09:40
povratak
 
Denzitometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.07.2024 13:0012.07.2024 13:3012.07.2024 14:0015.07.2024 08:3015.07.2024 09:00
povratak
 
Dermatoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2024 09:0010.01.2024 09:2010.01.2024 09:4010.01.2024 10:0010.01.2024 10:20
povratak
 
Prvi pregled glaukomatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.08.2024 11:4009.08.2024 12:0009.08.2024 12:2009.08.2024 12:4009.08.2024 13:00
povratak
 
Kontrolni pregled glaukomatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.08.2024 11:4009.08.2024 12:0009.08.2024 12:2009.08.2024 12:4009.08.2024 13:00
povratak
 
Mali oftalmokirurški zahvat
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:4004.10.2023 10:2004.10.2023 10:4011.10.2023 10:0011.10.2023 10:20
povratak
 
Prvi pregled neurologa za glavobolje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.12.2023 17:1505.12.2023 17:3006.12.2023 13:4506.12.2023 14:0007.12.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled neurologa za glavobolje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.12.2023 17:1505.12.2023 17:3006.12.2023 13:4506.12.2023 14:0007.12.2023 09:00
povratak
 
Prvi pregled kardiologa za srčane aritmije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.06.2024 08:4024.06.2024 09:0024.06.2024 09:2025.06.2024 08:2025.06.2024 08:40
povratak
 
Kontrolni pregled kardiologa za srčane aritmije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.06.2024 08:4024.06.2024 09:0024.06.2024 09:2025.06.2024 08:2025.06.2024 08:40
povratak
 
Prvi pregled kardiologa za hipertenziju
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 12:4018.10.2023 10:2018.10.2023 10:4018.10.2023 11:4018.10.2023 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled kardiologa za hipertenziju
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 12:4018.10.2023 10:2018.10.2023 10:4018.10.2023 11:4018.10.2023 12:00
povratak
 
Bronhoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 08:0005.10.2023 08:3006.10.2023 08:0006.10.2023 08:3009.10.2023 08:00
povratak
 
Traheoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 09:0006.10.2023 09:0009.10.2023 09:0010.10.2023 09:0011.10.2023 09:00
povratak
 
Prvi pregled za kontaktne leće
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 09:3011.10.2023 10:0018.10.2023 08:0018.10.2023 08:3018.10.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled za kontaktne leće
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.10.2023 11:3025.10.2023 12:0025.10.2023 12:3025.10.2023 13:0008.11.2023 12:30
povratak
 
Prvi pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 09:0021.02.2025 09:2021.02.2025 09:4021.02.2025 10:0021.02.2025 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 12:4024.02.2025 11:4024.02.2025 12:0024.02.2025 12:2024.02.2025 12:40
povratak
 
Prvi pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 09:0021.02.2025 09:2021.02.2025 09:4021.02.2025 10:0021.02.2025 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 12:4024.02.2025 11:4024.02.2025 12:0024.02.2025 12:2024.02.2025 12:40
povratak
 
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.06.2024 14:2021.06.2024 09:4021.06.2024 10:0021.06.2024 10:2021.06.2024 10:40
povratak
 
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.06.2024 14:2021.06.2024 09:4021.06.2024 10:0021.06.2024 10:2021.06.2024 10:40
povratak
 
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 09:0021.02.2025 09:2021.02.2025 09:4021.02.2025 10:0021.02.2025 10:20
povratak
 
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 12:4024.02.2025 11:4024.02.2025 12:0024.02.2025 12:2024.02.2025 12:40
povratak
 
MR hipofize
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
UZV abdomena za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.11.2023 10:3008.11.2023 11:3008.11.2023 11:5015.11.2023 08:3015.11.2023 08:50
povratak
 
EKG za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 11:4010.10.2023 12:0010.10.2023 12:2017.10.2023 11:4017.10.2023 12:00
povratak
 
RTG baze lubanje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG cervikotorakalnog prijelaza
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG gležnja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG hemitoraksa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG ključne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG kostiju lica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG kraniograma
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG kraniograma - Towne
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG lakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG mandibule
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG mekih tkiva vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG nadlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG natkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG nosnih kostiju
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG orbite
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG patele
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG petne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG podlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG procjena koštane dobi - šaka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG prsta ruke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG ramena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG ručnog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG sakruma i kokcigisa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG sakroilijakalnih zglobova
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG skafoidne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG skalpule
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG sternuma
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG stopala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG temporalnih kostiju
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG temporomandibularnih zglobova
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2006.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:40
povratak
 
RTG turskog sedla
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG urotrakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG zigomatičnih kostiju
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
Intravitrealna injekcija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.12.2023 08:0029.12.2023 08:2004.09.2024 08:0018.09.2024 08:1025.09.2024 08:20
povratak
 
Biometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 13:0003.10.2023 13:1503.10.2023 13:3003.10.2023 13:4503.10.2023 14:00
povratak
 
Test na dvoslike
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:3003.10.2023 09:0003.10.2023 09:3003.10.2023 10:00
povratak
 
Laserska fotokoagulacija retine - jedno oko
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 15.12.2023 12:0015.12.2023 12:3015.12.2023 13:0021.12.2023 08:0022.12.2023 08:00
povratak
 
OCT (optička koherentna tomografija)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.02.2024 10:0023.02.2024 10:3001.03.2024 10:0001.03.2024 10:3007.03.2024 08:30
povratak
 
Operacija strabizma
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:4029.12.2023 08:0029.12.2023 08:1029.12.2023 08:2029.12.2023 08:30
povratak
 
Ortoptičko-pleoptičke vježbe
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:0003.10.2023 08:0003.10.2023 08:3003.10.2023 08:30
povratak
 
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.11.2023 13:2029.11.2023 13:2004.12.2023 13:2020.12.2023 13:2003.01.2024 13:20
povratak
 
Srednje zahtjevan oftalmokirurški zahvat u lokalnoj anesteziji
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:4004.10.2023 08:4004.10.2023 08:4004.10.2023 08:4004.10.2023 08:40
povratak
 
Trepanotrabekulektomija (operacija glaukoma)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:4029.12.2023 08:0029.12.2023 08:1029.12.2023 08:2029.12.2023 08:30
povratak
 
UZV očne jabučice i orbite
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 13:0003.10.2023 13:0003.10.2023 13:1503.10.2023 13:1503.10.2023 13:30
povratak
 
VEP (vidni evocirani potencijali)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 08:0023.10.2023 08:0025.10.2023 08:0025.10.2023 08:0026.10.2023 08:00
povratak
 
YAG laserska iridotomija - jedno oko
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.03.2024 09:3007.03.2024 10:0007.03.2024 10:3014.03.2024 10:0014.03.2024 10:30
povratak
 
YAG laserska kapsulotomija - jedno oko
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.03.2024 09:3007.03.2024 10:0007.03.2024 10:3014.03.2024 10:0014.03.2024 10:30
povratak
 
Biopsija kože
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.12.2023 13:2010.01.2024 09:0010.01.2024 09:2010.01.2024 09:4010.01.2024 10:00
povratak
 
Ekscizija kožne lezije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Elektrokoagulacija kožne lezije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Krioterapija kožne lezije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.12.2023 13:2015.12.2023 14:0020.12.2023 09:3020.12.2023 10:0020.12.2023 10:30
povratak
 
Fototerapija kožnih bolesti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Epikutani alergotest
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 15:0005.10.2023 15:2005.10.2023 15:4009.10.2023 15:2009.10.2023 15:40
povratak
 
Prick-test (alergologija)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.10.2023 12:2026.10.2023 12:4009.11.2023 12:0022.11.2023 12:4029.11.2023 12:00
povratak
 
Previjanje rane - flebologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Mikološka pretraga kože
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Parazitološka pretraga kože
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 19:4016.10.2023 19:2016.10.2023 19:4023.10.2023 19:2023.10.2023 19:40
povratak
 
Rektoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:3010.10.2023 08:4510.10.2023 09:0012.10.2023 08:3012.10.2023 08:45
povratak
 
Reparacija umbilikalne hernije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:1005.10.2023 12:1019.10.2023 12:0024.11.2023 12:1001.12.2023 12:00
povratak
 
UZV pazuha
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 15.01.2025 08:0015.01.2025 08:2015.01.2025 08:4015.01.2025 09:0015.01.2025 09:20
povratak
 
UZV slinovnica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.03.2024 09:0018.03.2024 08:0018.03.2024 08:3018.03.2024 09:0025.03.2024 08:30
povratak
 
Artroskopija kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Artroskopija ramena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Artroskopija ručnog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Artroskopija gležnja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije ligamenata zgloba koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije natkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije potkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije zgloba gležnja i stopala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije zgloba ramena i nadlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije zgloba lakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Operacije šake i podlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
EEG - nakon neprospavane noći za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 14:0009.10.2023 14:0020.10.2023 14:0023.10.2023 13:3027.10.2023 13:20
povratak
 
UZV mozga za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 16.10.2023 08:3016.10.2023 08:3016.10.2023 08:4516.10.2023 09:0016.10.2023 09:00
povratak
 
EEG poligrafija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.10.2023 09:0023.10.2023 09:0027.10.2023 08:0027.10.2023 09:0030.10.2023 08:00
povratak
 
UZV mokraćnog sustava za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.11.2023 10:3008.11.2023 11:3008.11.2023 11:5015.11.2023 08:3015.11.2023 08:50
povratak
 
Ergometrija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 14:0006.10.2023 14:3010.10.2023 14:0010.10.2023 14:3017.10.2023 14:00
povratak
 
Prvi pregled psihologa za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.11.2023 09:0021.11.2023 09:0022.11.2023 09:0023.11.2023 09:0024.11.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled psihologa za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.11.2023 09:0017.11.2023 10:0021.11.2023 09:0021.11.2023 10:0022.11.2023 09:00
povratak
 
Psihoterapija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 11:3006.10.2023 11:3006.10.2023 12:0006.10.2023 12:0006.10.2023 12:30
povratak
 
Logopedska terapija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 12:4528.11.2023 10:3028.11.2023 10:3029.11.2023 10:3029.11.2023 10:30
povratak
 
Alergotest na standardne inhalatorne alergene za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2024 10:4515.01.2024 09:3015.01.2024 10:0017.01.2024 09:3017.01.2024 09:45
povratak
 
Alergotest na alimentarne alergene za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2024 10:4515.01.2024 09:3015.01.2024 10:0017.01.2024 09:3017.01.2024 09:45
povratak
 
Spirometrija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 13:4505.10.2023 14:1506.10.2023 13:4506.10.2023 14:1509.10.2023 13:45
povratak
 
Ergospirometrija za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 13:4505.10.2023 14:1506.10.2023 13:4506.10.2023 14:1509.10.2023 13:45
povratak
 
FENO test - frakcija izdahnutog NO za djecu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 09:3013.10.2023 09:0013.10.2023 09:3027.10.2023 09:0027.10.2023 09:30
povratak
 
Psihijatar - pregled i savjetovanje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.01.2024 09:2009.01.2024 09:4012.01.2024 09:2012.01.2024 09:4015.01.2024 09:00
povratak
 
Psihijatar - individualna psihoterapija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.10.2023 08:0020.10.2023 09:0020.10.2023 10:0023.10.2023 08:0023.10.2023 09:00
povratak
 
Psihoterapija u grupi
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 14:0003.10.2023 14:0003.10.2023 14:1003.10.2023 14:1003.10.2023 14:20
povratak
 
Psiholog - savjetovanje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 13:0010.10.2023 15:0017.10.2023 16:0023.10.2023 13:0024.10.2023 16:00
povratak
 
Psiholog - složena individualna obrada
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 12:0011.12.2023 09:0011.12.2023 11:0012.12.2023 12:0012.12.2023 14:00
povratak
 
Prvi pregled za bolesti metabolizma - poremećaj lipida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.10.2023 14:0026.10.2023 13:4026.10.2023 14:0027.10.2023 13:2027.10.2023 13:40
povratak
 
Kontrolni pregled za bolesti metabolizma - poremećaj lipida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.10.2023 14:0026.10.2023 13:4026.10.2023 14:0027.10.2023 13:2027.10.2023 13:40
povratak
 
CT abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT abdomena i zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija abdominalne aorte
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija donjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija glave i/ili vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija gornjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT aorte
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT aortografija ili kavografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT cistografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT gležnja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT kostiju glave
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT kostiju lica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT lakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT mekih tkiva vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT nadlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT natkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT orbita
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT paranazalnih sinusa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT perfuzija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT piramida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT podlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT potkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT prsnog koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT pulmonalna angiografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT ramenog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT ručnog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT srednjeg uha i temporalne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT stopala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT toraksa i abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT toraksa, abdomena i zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT urografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT pasaža
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT biligrafija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT fistulografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija prsnog koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
CT angiografija abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
Abdominalna kirurgija - elektivni zahvati
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 12:1005.10.2023 12:1005.10.2023 12:1005.10.2023 12:1019.10.2023 12:00
povratak
 
Opća kirurgija - nemaligne bolesti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 12:1018.10.2023 12:0014.11.2023 12:1005.12.2023 12:1012.12.2023 12:10
povratak
 
Opća kirurgija - elektivni zahvati
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:1003.10.2023 12:1003.10.2023 12:1003.10.2023 12:1003.10.2023 12:10
povratak
 
Skijaskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.12.2023 11:0028.12.2023 11:0002.01.2024 08:0002.01.2024 08:2008.01.2024 08:00
povratak
 
Prvi pregled onkologa - dojka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - dojka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Prvi pregled onkologa - urogenitalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - urogenitalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Prvi pregled onkologa - ginekološko sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - ginekološko sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Prvi pregled onkologa - živčani sustav
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - živčani sustav
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.01.2024 09:2004.01.2024 09:2004.01.2024 09:4011.01.2024 09:2011.01.2024 09:40
povratak
 
Prvi pregled onkologa - gastrointestinalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.12.2023 09:4008.12.2023 09:2008.12.2023 09:4015.12.2023 09:2015.12.2023 09:40
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - gastrointestinalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.12.2023 09:4008.12.2023 09:2008.12.2023 09:4015.12.2023 09:2015.12.2023 09:40
povratak
 
Prvi pregled onkologa - intratorakalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.12.2023 12:4027.12.2023 13:2003.01.2024 13:2017.01.2024 12:4024.01.2024 13:20
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - intratorakalno sijelo
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.12.2023 12:4027.12.2023 13:2003.01.2024 13:2017.01.2024 12:4024.01.2024 13:20
povratak
 
Prvi pregled onkologa - glava i vrat
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.12.2023 12:4027.12.2023 13:2003.01.2024 13:2017.01.2024 12:4024.01.2024 13:20
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - glava i vrat
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.12.2023 12:4027.12.2023 13:2003.01.2024 13:2017.01.2024 12:4024.01.2024 13:20
povratak
 
Prvi pregled onkologa - ostala sijela i rijetki tumori
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled onkologa - ostala sijela i rijetki tumori
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 08:2013.11.2023 09:4013.11.2023 10:0020.11.2023 08:4020.11.2023 09:00
povratak
 
Hospitalna kemoterapija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Ambulantna kemoterapija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 11:3003.10.2023 11:4503.10.2023 12:0003.10.2023 12:1503.10.2023 12:15
povratak
 
UZV lokomotornog sustava
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.06.2024 11:3004.06.2024 12:0011.06.2024 08:0011.06.2024 08:3011.06.2024 09:00
povratak
 
RTG cijele kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG cervikalne i lumbo sakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
RTG piramida po Stenversu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 19:2020.10.2023 16:2020.10.2023 16:4020.10.2023 19:0023.10.2023 13:20
povratak
 
UZV color doppler arterija i vena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.12.2025 08:0012.12.2025 09:0012.12.2025 10:0012.12.2025 11:0012.12.2025 12:00
povratak
 
Jednostavno ispitivanje sluha - djeca
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 12:1513.11.2023 12:1517.11.2023 12:0017.11.2023 12:1524.11.2023 12:00
povratak
 
Jednostavno ispitivanje sluha - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 12:1513.11.2023 12:1517.11.2023 12:0017.11.2023 12:1524.11.2023 12:00
povratak
 
Funkcionalna dijagnostika slušanja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 12:1513.11.2023 12:1517.11.2023 12:0017.11.2023 12:1524.11.2023 12:00
povratak
 
Provjera funkcionalnosti slušnog pomagala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 12:1513.11.2023 12:1517.11.2023 12:0017.11.2023 12:1524.11.2023 12:00
povratak
 
ORL endoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.10.2023 12:3031.10.2023 12:3031.10.2023 12:3031.10.2023 12:3031.10.2023 12:30
povratak
 
Nistagmografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.11.2023 12:0024.11.2023 12:0001.12.2023 12:0008.12.2023 12:0005.01.2024 12:00
povratak
 
Logopedska terapija - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 12:4525.10.2023 12:3015.11.2023 13:3020.11.2023 13:3028.11.2023 10:30
povratak
 
EEG - nakon neprospavane noći - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 06:0006.10.2023 07:0020.10.2023 06:0027.10.2023 06:0003.11.2023 06:00
povratak
 
EEG - nakon parcijalne deprivacije spavanja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.10.2023 09:0023.10.2023 09:0027.10.2023 08:0027.10.2023 09:0030.10.2023 08:00
povratak
 
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 08:3006.10.2023 08:3006.10.2023 10:0006.10.2023 10:0009.10.2023 08:30
povratak
 
Psiholog - rehabilitacija kognitivnih funkcija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2023 13:0010.10.2023 15:0017.10.2023 16:0023.10.2023 13:0024.10.2023 16:00
povratak
 
UZV površnih mekih tkiva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.06.2024 11:3004.06.2024 12:0011.06.2024 08:0011.06.2024 08:3011.06.2024 09:00
povratak
 
Citološka punkcija tvorbe mekog tkiva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 13:1017.10.2023 13:1024.10.2023 13:1031.10.2023 13:1007.11.2023 13:10
povratak
 
Prilagodba slušnog pomagala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.11.2023 12:1513.11.2023 12:1517.11.2023 12:0017.11.2023 12:1524.11.2023 12:00
povratak
 
Kontrola pacemakera
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 12:4523.10.2023 13:1523.10.2023 13:3023.10.2023 14:0023.10.2023 14:15
povratak
 
Mali otorinolaringološki zahvat
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 12:0005.10.2023 12:0005.10.2023 12:3005.10.2023 12:3005.10.2023 13:00
povratak
 
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u lokalnoj anesteziji
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 11:0018.10.2023 11:4525.10.2023 11:4531.10.2023 11:4520.11.2023 11:30
povratak
 
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u općoj anesteziji
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 11:0004.10.2023 11:0004.10.2023 11:0004.10.2023 11:0004.10.2023 11:00
povratak
 
Uroflow
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 08:0006.10.2023 08:0009.10.2023 08:0010.10.2023 08:0011.10.2023 08:00
povratak
 
Promjena urinskog katetera
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.10.2023 08:4511.10.2023 08:4513.10.2023 08:4517.10.2023 08:4518.10.2023 08:45
povratak
 
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 16:0005.10.2023 16:0106.10.2023 16:0006.10.2023 16:0109.10.2023 16:00
povratak
 
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.11.2023 09:0004.11.2023 09:0304.11.2023 09:0604.11.2023 09:0904.11.2023 09:12
povratak
 
Interna medicina - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:15
povratak
 
Infektologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Dermatologija i venerologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:15
povratak
 
Fizikalna medicina i rehabilitacija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3004.10.2023 08:0004.10.2023 08:1504.10.2023 08:30
povratak
 
Neurologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Pedijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Opća kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Neurokirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:4503.10.2023 09:0004.10.2023 08:0004.10.2023 08:1504.10.2023 08:30
povratak
 
Urologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Ortopedija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0004.10.2023 08:00
povratak
 
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Ginekologija i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Anesteziologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1504.10.2023 08:0004.10.2023 08:1505.10.2023 08:00
povratak
 
Radiologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Nuklearna medicina - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 09:1503.10.2023 09:3003.10.2023 09:4503.10.2023 10:0003.10.2023 10:15
povratak
 
Transfuzijska medicina - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3004.10.2023 08:0004.10.2023 08:1504.10.2023 08:30
povratak
 
Klinička citologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1504.10.2023 08:0004.10.2023 08:1505.10.2023 08:00
povratak
 
MR mozga s angiografijom mozga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR mozga sa spektroskopijom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
MR mozga s TOF angiografijom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.10.2023 07:0026.10.2023 07:0030.10.2023 07:0002.11.2023 07:0009.11.2023 07:00
povratak
 
CT zgloba kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.10.2023 08:0010.10.2023 08:3017.10.2023 08:0017.10.2023 08:3024.10.2023 08:00
povratak
 
Dnevna bolnica - endokrinologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.06.2024 08:2009.07.2024 08:2023.07.2024 08:2030.07.2024 08:0030.07.2024 08:20
povratak
 
Dnevna bolnica - hematologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.03.2024 12:0012.03.2024 11:4012.03.2024 12:0019.03.2024 11:4019.03.2024 12:00
povratak
 
Dnevna bolnica - infektologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:2010.10.2023 08:0010.10.2023 08:2017.10.2023 08:0017.10.2023 08:20
povratak
 
Dnevna bolnica - internistička
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.11.2023 09:4014.11.2023 09:4028.11.2023 09:4005.12.2023 09:4012.12.2023 09:40
povratak
 
Dnevna bolnica - internistička onkologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.11.2023 10:2020.11.2023 10:2022.11.2023 10:2027.11.2023 10:2029.11.2023 10:20
povratak
 
Dnevna bolnica - kirurgija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.11.2023 08:1523.11.2023 08:3023.11.2023 08:4530.11.2023 08:1530.11.2023 08:30
povratak
 
Dnevna bolnica - nefrologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.04.2024 08:2016.04.2024 08:0016.04.2024 08:2030.04.2024 08:0030.04.2024 08:20
povratak
 
Dnevna bolnica - neurologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.12.2023 11:3013.12.2023 11:4520.12.2023 11:3020.12.2023 11:4527.12.2023 11:30
povratak
 
Dnevna bolnica - oftalmologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2023 14:2006.11.2023 14:0006.11.2023 14:2020.11.2023 14:2027.11.2023 14:00
povratak
 
Dnevna bolnica - ORL
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.11.2023 14:0002.11.2023 14:1503.11.2023 14:0003.11.2023 14:1506.11.2023 14:15
povratak
 
Dnevna bolnica - pedijatrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 09:2010.10.2023 09:0010.10.2023 09:2011.10.2023 09:0011.10.2023 09:20
povratak
 
Dnevna bolnica - psihijatrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.01.2024 09:2016.01.2024 09:0023.01.2024 09:0023.01.2024 09:2030.01.2024 09:00
povratak
 
Dnevna bolnica - urologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.10.2023 12:0012.10.2023 12:0017.10.2023 12:1526.10.2023 12:0026.10.2023 12:15
povratak
 
Akupunktura
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 10:0018.10.2023 10:1525.10.2023 10:1508.11.2023 10:0008.11.2023 10:15
povratak
 
MR koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.12.2023 19:5013.12.2023 10:1027.12.2023 11:3003.01.2024 11:3008.01.2024 19:30
povratak
 
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:3003.10.2023 09:45
povratak
 
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:30
povratak
 
Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Pulmologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Internistička onkologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:30
povratak
 
Ambulanta za bol - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:3003.10.2023 09:45
povratak
 
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:15
povratak
 
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0003.10.2023 09:1503.10.2023 09:30
povratak
 
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 08:0018.10.2023 08:0025.10.2023 08:0008.11.2023 08:0015.11.2023 08:00
povratak
 
Alergologija i klinička imunologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.10.2023 08:0011.10.2023 08:0018.10.2023 08:0025.10.2023 08:0008.11.2023 08:00
povratak
 
Pedijatrijska dermatologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Dermatološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3004.10.2023 08:0004.10.2023 08:15
povratak
 
Psihoterapija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Forenzička psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Dječja i adolescentna psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Alkoholizam i druge ovisnosti - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Biologijska psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Psihoonkološka ambulanta - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Pedijatrijska neurologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Pedijatrijska nefrologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Pedijatrijska pulmologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Pedijatrijska neonatologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Traumatologija - kirurška - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Torakalna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Plastična kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:0004.10.2023 08:00
povratak
 
Andrologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Urološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Traumatologija - ortopedska - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Audiologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Prednji segment oka - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Stražnji segment oka - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Kirurgija vjeđa i orbite - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Dječja oftalmologija i strabologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Glaukomatologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Fetalna medicina i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Humana reprodukcija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Ginekološka onkologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Uroginekologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4503.10.2023 09:00
povratak
 
Klinička farmakologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.10.2023 08:1511.10.2023 08:3011.10.2023 08:4511.10.2023 09:0025.10.2023 08:00
povratak
 
Logopedija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3004.10.2023 08:0004.10.2023 08:15
povratak
 
Patohistološka dijagnostika - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 08:0003.10.2023 08:1503.10.2023 08:3003.10.2023 08:4504.10.2023 08:00
povratak
 
Uzimanje uzoraka – mikrobiologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 07:0003.10.2023 07:1503.10.2023 07:3003.10.2023 07:4503.10.2023 08:00
povratak
 
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.10.2023 09:0612.10.2023 09:0812.10.2023 09:1012.10.2023 09:1212.10.2023 09:14
povratak
 
Uzimanje uzoraka – transfuziologija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 09:2503.10.2023 10:1504.10.2023 09:4004.10.2023 09:4504.10.2023 09:50
povratak
 
Prvi pregled transfuziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:0003.10.2023 12:2004.10.2023 12:0004.10.2023 12:2005.10.2023 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled transfuziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 12:5003.10.2023 13:0004.10.2023 12:5004.10.2023 13:0005.10.2023 12:50
povratak
 
Citološka analiza urina
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.10.2023 09:4018.10.2023 09:4518.10.2023 09:5025.10.2023 09:1525.10.2023 09:20
povratak
 
Spermiogram
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2023 11:0004.10.2023 11:0005.10.2023 11:0006.10.2023 11:0009.10.2023 11:00
povratak